Etähallittava lannoitesekoittaja – toimintavarmuutta ja automatiikkaa

Itumicin lannoitesekoittajat ja kastelujärjestelmät on suunniteltu vastaamaan niihin haasteisiin, joita nykyaikaiset kasteluvaatimukset asettavat. Lannoitesekoittajiemme valikoima on laaja, ja vaihtoehtoja on monipuolisesti eri tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Sekoittajat poikkeavat toisistaan kapasiteetillaan ja ominaisuuksillaan. Kaikki Itumicin lannoitesekoittajat on mahdollista yhdistää monipuolisesti eri kastelu- ja hälytysohjelmistoihin.

Etusivu / Tuotteet / Lannoitesekoittaja

Niin kasvihuoneissa, tunneliviljelmillä kuin avomailla olosuhteiden tulee säilyä optimaalisina ilman, että niitä pitää ohjelmoida tai valvoa jatkuvasti. Jokainen lannoitesekoittaja­mallimme onkin säädettävissä ja hallittavissa tietokoneen välityksellä. Monipuolisen ohjelmiston ansiosta kastelun ja lannoituksen käynnistäminen tapahtuu juuri silloin, kun se on tarpeen. Käynnistyksen voi ohjelmoida tapahtumaan esimerkiksi kasvualustan kosteuden tai kuluneen ajan perusteella.

Optimaalinen lannoitus ja kastelu etähallinnan ansiosta

Lannoitesekoittajaan yhdistettävän etähallintajärjestelmän avulla kaikki kasteluun ja lannoitukseen liittyvät toimenpiteet voi tehdä etäyhteyden avulla mistä tahansa. Ohjelmiston ansiosta lannoituksen ja kastelun seuranta on tehokasta ja helppoa, ja lannoituksen ja kastelun asetuksia voi muuttaa tarvittaessa reaaliajassa.

Ohjelmisto on muokattavissa täyttämään teidän tarpeenne. Tietokoneohjelmistomme lannoituksen ja kastelun hallintaan koostuu seuraavista ohjelmista, jotka on mahdollista ottaa käyttöön joko yhdessä tai erikseen:

  • Visual, joka suorittaa keskustelun säätimien ja tietokoneen välillä sekä tarjoaa käyttöliittymän säätimien hallinnalle
  • Graff Pro -seurantaohjelma historiatietojen graafiseen ja numeeriseen tarkasteluun ja tulostukseen
  • ITU GSM -ohjelma hälytysten siirtoon tekstiviestinä ja/tai sähköpostitse.

ITU MIX STATION 300

TU Mix Station 300 on lannoitesekoittaja, joka soveltuu moniin tarkoituksiin. Sekoittaja annostelee lannoitteen määrän venturilla. Pienen säiliön ansiosta lannoitesekoittajan käyttö usean eri kasvin lannoitukseen on kätevää, kun lannoitusreseptin vaihto käy helposti ja veden vaihtuvuus on nopeaa.

Lannoitesekoittajan ohjelmisto mukautuu tarvittavaan kulutukseen, ja ohjelmisto takaa lannoituksen ja kastelun tapahtumisen juuri silloin, kun se on tarpeen. Häiriötilanteisiin reagoiminen on nopeaa venttiilien ja säätimen nopeuden ansiosta.

  • Pumppukapasiteetti: max 22m³/h
  • Kasteluventtiilit: max 90
  • Emoliuokset: max 8, joista yksi voi olla pH-annostelu.

ITU MIX STATION 300 AP

ITU Mix Station 300 AP -lannoitesekoittaja on toimivin vaihtoehto suurien alueiden lannoitukseen, sillä pumpun kapasiteetti on jopa 65 m³/h. Lannoitesekoittajan voi yhdistää samoihin ohjelmistoihin kuin Itumicin muutkin lannoite- ja kastelusäätimet, minkä ansiosta kastelun ja lannoituksen voi ohjelmoida käynnistymään juuri silloin, kun se on tarpeen. Lannoitesekoittajan ohjelmisto mukautuu tarvittavaan kulutukseen, ja visuaalisen virtausmittarin perusteella lannoitteen määrää ja suhteita voi hienosäätää optimaalisiksi.

Lannoitesekoittajan EC- ja pH-kaksoisanturit valvovat toisiaan ja hälyttävät mahdollisissa poikkeustilanteissa. Näin ollen lannoitesekoittaja mahdollistaa nopean reagoinnin vika- ja häiriötilanteisiin.

Asennus ja huolto etänä ja paikan päällä

Asennamme kaikki myymämme laitteet ja huollamme niitä tarvittaessa. Etäkäyttöohjelmisto mahdollistaa vikojen analysoinnin mistä ja milloin tahansa, minkä ansiosta mahdolliset huolto- ja korjaustoimenpiteet voi usein suorittaa etäyhteyden avulla.

Olemme Tukesin valtuuttama sähköurakoitsija, ja meidän kauttamme onnistuvat myös tarhan sähkötyöt ja korjaukset. Teemme huoltotöitä myös muihin kuin meidän toimittamiimme laitteistoihin.